Ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan vain halua

Ke, 11/18/2015 - 10:19 By Jari Mäkinen
Kuvituskuva maapallosta vedessä

Sitra julkisti tänään yhdessä 11 johtavan kansainvälisen instituution kanssa tekemänsä selvityksen ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta jo hyväksi havaituilla keinoilla. Maailmanlaajuisen selvityksen mukaan maapallon kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää jopa 25% jo nyt tutuilla ja toimivaksi todetuilla keinoilla. Näitä selvityksessä listataan 17 kappaletta.

Selvityksen mukaan monistamalla eri maiden parhaat keinot vastaavanlaisiin yhteiskuntiin pystyttäisiin saamaan aikaan 12 gigatonnin suuruinen päästövähennys. Määrä vastaa EU:n ja Yhdysvaltojen yhteenlaskettuja vuosittaisia päästöjä.

Vähennyksiä saataisiin käyttöön esimerkiksi ottamalla käyttöön Kiinan energiatehokkaampia ja puhtaampia keittoliesiä edistänyt ohjelma Etiopiassa, Suomen bioenergiaratkaisut Kanadassa tai Tanskan ruokahävikin minimointi Yhdysvalloissa.

17 ratkaisun monistamisella päästäisiin hyvin lähelle niin sanottua kahden asteen lämpenemisen polkua. Maapallon ilmaston lämpenemisen rajoittaminen kahteen asteeseen on myös marraskuun lopussa alkavan Pariisin kansainvälisen ilmastokokouksen tavoite.

Näiden 17 kikan käyttöön ottaminen olisi myös edullista: se maksaisi enimmillään noin kolme senttiä päivässä jokaista maailman asukasta kohden vuonna 2030.

”Selvityksemme osoittaa, ettei päästöjen merkittävään vähentämiseen tarvita uusia innovaatioita tai suuria pääomia", toteaa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

"Maailmassa on jo monia toimivia ratkaisuja, joista jo 17:n monistaminen voi vaikuttaa merkittävästi paitsi päästöjen vähenemiseen, myös muun muassa terveyteen ja resurssien tehokkaampaan käyttöön”. 

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Suomella on mahdollisuus kehittää resurssien viisaasta käytöstä globaali kilpailuvaltti, joka takaa suomalaisille hyvinvointia ja yrityksille kilpailukykyä.

“Suomi voi olla kokoaan suurempi ilmastonmuutoksen hillinnässä: meidän valttejamme ovat ratkaisut, eivät esteet", sanoo Mari Pantsar, joka johtaa Sitrassa Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teemaa. 

"Ymmärrys siitä, millaisia ratkaisuja maailmalla tarvitaan, auttavat myös kilpailukykymme kehittämisessä”.

Selvityksen mukaan esimerkiksi aurinkovoimalle voi olla tulevaisuudessa kysyntää – aurinkovoiman kasvattamisessa piilee suurin päästöjen vähennyspotentiaali. Saksan kaltaisen, verkkoon kytketyn laajan aurinkovoimaratkaisun monistaminen koko maailmaan voisi saada aikaan päästövähennyksen, joka vastaa Venäjän ja Kanadan yhteenlaskettuja päästöjä.

Oras Tynkkysen toimittama Green to Scale – Low-carbon success stories -julkaisu on saatavissa paperille painettuna (ISBN 978-951-563-945-5) sekä sähköisessä muodossa (ISBN 978-951-563-946-2) osoitteessa www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksiä-sarja/Selvityksia105.pdf

Juttu perustuu Sitran lähettämään tiedotteeseen.