Pe, 08/15/2014 - 07:32 By Toimitus
Nagoya

Kaupungeissamme on paljon hukkatilaa: rakennusten katot ovat useimmiten autiota tilaa, joka voitaisiin ottaa käyttöön.

Eräs ympäristöystävällisimmistä ja kaupunkien asuttavuuden kannalta erinomaisimmista ratkaisuista olisi muuttaa kattoja viheralueiksi. Myös Suomessa on nyt kiinnostuttu viherkatoista, ja Helsingin yliopiston johdolla toteutettu Viides ulottuvuus -tutkimusohjelma on paneutunut niiden toteuttamiseen pohjoisissa olosuhteissa.

Tutkijat ovat selvittäneet, miten kaupungit voisivat sopeutua ilmastonmuutokseen luonnonelementtien avulla. Esimerkiksi rankkasateet ovat jo lisääntyneet. Ne aiheuttavat päällystetyille pinnoille tulvia, joista voi pahimmillaan seurata miljoonien eurojen vahinkoja. Viherkatot ja muut viherrakenteet voisivat auttaa veden imeyttämisessä.

"Varsinkin kesällä viherkatot pitelevät hyvin sateita, kertoo hankkeessa mukana oleva Marja Mesimäki.

Hankkeen tarkoituksena on kerätä tutkimustietoa viherkatoista ja pyrkiä jakamaan sitä käytännönläheisesti kaavoittajille, rakennuttajille ja muille toimijoille.

Viherkatot lisäävät luonnon monimuotoisuutta kaupungeissa, millä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia myös ihmisten hyvinvointiin. Mesimäki on sosiologi, joka tutkii ihmisten suhdetta viherkattoihin.

"Vihreä ympäristö alentaa stressiä ja parantaa tarkkaavaisuutta", sanoo Mesimäki. Tästä hyvä esimerkki on otsikkokuvassa oleva Nagoyassa, Japanissa, oleva sairaalan katolle toteutettu puutarha.

Tiedonpuutetta ja pelkoja

Vielä nyt viherkattoja on Suomessa vähän.

"Tietoa on ollut vähän saatavilla ja se on ollut vieraskielistä. Ihmisillä on erilaisia pelkoja vesivahingoista ja homeesta, vaikka nykyisin on olemassa tekniikkaa, jolla ongelmat voidaan välttää", jatkaa Mesimäki.

Kun viherkattohanke aloitettiin kolme ja puoli vuotta sitten, saatettiin tutkijoilta kysyä, onko kyseessä katto, joka on maalattu vihreäksi. Nykyisin tiedetään jo enemmän ja viherkatot kiinnostavat kaupunkeja, Mesimäki kertoo.

Tietoa tarvitaan silti vielä paljon. Jos viherkattosuunnittelua ei hallita, uhkana on vieraslajien leviäminen tai lannoitteiden pääsy vesistöihin. Lisäksi saatetaan käyttää materiaaleja, jotka kuormittavat ympäristöä.

Virheiden välttämiseksi hankkeen tutkijoilla onkin tällä hetkellä tuhannen taalan paikka vaikuttaa viherkattojen rakentamiseen: innostus ja tiedonjano viherkatoista on juuri nyt kova.

Perustietoa viherkattoja koskevien ohjauskeinojen kehittämiseksi tarjoava raportti julkaistaan 19.8. Sen tiimoilta järjestetään seminaari Kohti kestävää kaupunkia – optimaalinen viherkatto suomalaisiin olosuhteisiin.

Juttu perustuu Heta Muurimäen kirjoittamaan Helsingin yliopiston tiedotteeseen Viherkatot auttavat kaupunkeja sopeutumaan ilmastonmuutokseen.