Ti, 09/20/2016 - 22:59 By Jari Mäkinen

Mikä on taidetta ja mikä ei? Sitä pohtitaan joka päivä kahvipöydissä ja kapakoissa, mutta sitä miettivät myös tutkijat: miten oikeasti ymmärrämme kauneuden ja taiteen? Nyt suomalaistutkijat kaipaavat apua tämän selvittämisessä.

Professori Lauri Nummenmaan laboratorio Aalto-yliopistossa on oman määritelmänsä mukaisesti Inhimillisten tunnejärjestelmien laboratorio, tai englanniksi Human Emotion Systems laboratory. Nimessä voi olla pientä insinöörihenkeä, mutta sen tekemä tutkimus ihmisen neurokemiasta ja aivojemme toiminnasta sosiaalisissa yhteyksissä on monessa mielessä varsin teknistä.

Paitsi että tutkimuksessa käytetään varsin teknisiä laitteita, kuten Turun yliopiston PET-keskuksen erilaisia kuvannuslaitteistoja, niin ihminen toimii kaikesta inhimillisyydestään huolimatta monessa mielessä kuin kone.

Estetiikka on kuitenkin yksi monista inhimillisen toiminnan alueista, joita on hyvin vaikea ymmärtää teknisessä mielessä. Siksipä laboratorio on nyt yhdessä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa tutkimassa asiaa ja pyytää siihen yleisön apua: nettikyselyyn vastaamalla voit olla mukana selvittämässä mikä tekee taiteesta miellyttävää.

Kyselyn nimi jatkaa laboratorion hieman hupaisaa nimilinjaa, sillä tutkimuksen nimi on suomeksi Esteettinen perseptio, eli Aesthetic Perception.

Noin kymmenen minuuttia kestävässä kyselyssä näytetään kuvia ja pyydetään vastaamaan neljään yksinkertaiseen kysymykseen. Ensimmäisessä tiedustellaan oletko nähnyt kuvan aikaisemmin, toinen utelee onko kuva mielestäsi taidetta, kolmas täsmentää tivaa onko se hyvää taidetta ja kolmas pyytää määrittelemään miltä kuvan katsominen tuntuu yleisesti ottaen.

Vastaaminen käy anonyymisti, eikä Otaniemessä ole taidepoliisia, joka tulee tukistamaan vääristä vastauksista – koska vääriä vastauksia ei yksinkertaisesti ole olemassa.

Kysely on täällä: emotion.becs.aalto.fi/aesthetics_EN