Ufot joutuvat - tai pääsevät - tieteelliseen syyniin

Su, 11/01/2015 - 09:12 By Markus Hotakainen
Venus ja Jupiter "ufoina"

UFODATA-projektin (UFO Detection And TrAcking) tavoitteena on alkaa tutkia ufoja tai tarkemmin sanottuna "tunnistamattomia ilmassa esiintyviä ilmiöitä" (Unidentified Aerial Phenomena eli UAP) tieteen keinoin ja metodein.

Tätähän on yritetty tehdä tai väitetty tehdyn aiemminkin, mutta usein taustalla on silti ollut joukko ennakko-olettamuksia, joista lennokkaimman mukaan ufot ovat tähtienvälisiä avaruusaluksia. 

Teknisesti huimasti meitä kehittyneemmän sivilisaation edustajat kykenisivät matkaamaan mukamas kymmenien, satojen tai tuhansien valovuosien päästä Maahan tavoitteenaan pitää olemassaolonsa salassa, mutta epäonnistuisivat siinä niin totaalisesti, että kuka tahansa voi nähdä taivaalla vilkkuvia valoja.

Ufotutkimuskeskuksen johtajan ja uuden hankkeen puuhamiehen Mark Rodeghierin mukaan "on käynyt selväksi, että läpimurto ufoilmiötä koskevassa tietämyksessämme vaatii irtiottoa menneestä. Todistajanlausuntojen, valokuvien ja videoiden sekä hallitustason dokumenttien avulla emme pääse nykyistä pidemmälle; meidän on tallennettava ja tutkittava ufoja suoraan kuten muillakin tieteenaloilla tehdään niiden tutkimuskohteiden suhteen".

Lähtökohta on, että suuri enemmistö kaikista ufohavainnoista on helposti selitettävissä tähtien, planeettojen, säähavaintopallojen, ilmakehän valoilmiöiden, lintujen tai hyönteisten avulla. UFODATA-projektin kiinnostuksen kohteena ovat harvat, mutta mahdollisesti merkittävät havainnot, joille selitystä ei vaivatta löydy.

Toinen lähtökohta on nimenomaan se, että selittämättömiä ilmiöitä ei selitetä Maan ulkopuolisella älyllä ja sen kuvitteellisilla tekemisillä. Projektin tavoitteena on koota tietoa havaituista ilmiöistä, analysoida sitä tieteellisesti ja tehdä johtopäätökset saatujen tulosten pohjalta.

UFODATA pyrkii luomaan maailmanlaajuisen automaattisen havaintoverkoston, joka tarkkailee taivasta ympäri vuorokauden. Havaintoja on tarkoitus tehdä laajalla aallonpituusalueella sillä olettamuksella, että kohteiden lähettämä säteily tai sen vaikutus lähiympäristöön voisi paljastaa, mistä kussakin tapauksessa on kyse. 

Esikuvana on tähtitieteellinen tutkimus, jossa kaikki maailmankaikkeudesta ja sen kohteista tehdyt havainnot perustuvat – hankalasti havaittavia neutriinoja lukuunottamatta – sähkömagneettisen säteilyn välittämään tietoon. 

Nähtäväksi jää, kuinka hanke onnistuu, ja saadaanko sen tuloksena uutta tietoa esimerkiksi äärimmäisen harvinaisista ilmakehän ilmiöistä, millä "tieteellistä" ufotutkimusta on usein perusteltu. Vai käykö kuten monasti aiemminkin ja suurin odotuksin ladattu hanke näivettyy kypäräpäisten pikku-ukkojen jahtaamiseksi.

Linkki: UFODATA-projekti 

Tagit